ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
971 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉิมหลา หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
30 พ.ค. 2556
972 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านนายกระบวน เจ้ยแก้ว หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
29 พ.ค. 2556
973 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านนายมนัส เนียมรินทร์ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
29 พ.ค. 2556
974 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
344
08 พ.ค. 2556
975 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
369
11 มี.ค. 2556
976 ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงหอถังประปาหาดจันทร์แจ้งหมูที่2ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
418
27 ธ.ค. 2555
977 ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงหอถังประปาบ้านหน้าห้วยหมูที่5ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
397
27 ธ.ค. 2555
978 ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงหอถังประปาบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ บัวมาศ หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
27 ธ.ค. 2555
979 ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงหอถังประปาบ้านหน้าทวดหมู่ที่6ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
382
27 ธ.ค. 2555
980 ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงหอถังประปาบ้านบางปอหมู่ที่6ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
373
27 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| 98 |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109