ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
961 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองหัวไทร หมู่ที่ 2,4,7,8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
283
27 ส.ค. 2556
962 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางทราย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
23 ส.ค. 2556
963 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุจำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
387
05 ส.ค. 2556
964 ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Note Book) ดาวน์โหลดเอกสาร
303
29 ก.ค. 2556
965 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
304
09 ก.ค. 2556
966 ประกาศผลการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้่และอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
344
19 มิ.ย. 2556
967 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
367
03 มิ.ย. 2556
968 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉิมหลา หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
30 พ.ค. 2556
969 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านนายกระบวน เจ้ยแก้ว หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
29 พ.ค. 2556
970 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านนายมนัส เนียมรินทร์ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
29 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| 97 |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109