ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
951 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
09 ต.ค. 2556
952 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
09 ต.ค. 2556
953 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล ดาวน์โหลดเอกสาร
279
02 ต.ค. 2556
954 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
286
02 ต.ค. 2556
955 ประกาศผลการสอบราคาซื้อชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน(ชุดอปพร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
311
24 ก.ย. 2556
956 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางทราย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
350
12 ก.ย. 2556
957 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองหัวไทร หมู่ที่ 2,4,7,8 ตำบลหน้าสตน
290
12 ก.ย. 2556
958 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองหัวไทร หมู่ที่ 6,9 ตำบลหน้าสตน
277
12 ก.ย. 2556
959 ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางทราย หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
06 ก.ย. 2556
960 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายฉิมหลา-หน้าทวด หมู่ที่ 6 และ 9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
299
27 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| 96 |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109