ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
941 สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลข้างบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ บัวมาศ หมู่ที่6 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
299
28 มี.ค. 2557
942 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
269
25 มี.ค. 2557
943 สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลข้างบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ บัวมาศ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
04 มี.ค. 2557
944 สอบราคาจ้างขยายเขตประปา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
27 ก.พ. 2557
945 สอบราคาจ้างโครงการธนาคารปูม้า หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
265
21 ก.พ. 2557
946 สอบราคาจ้างโครงการธนาคารปูม้า หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
296
21 ก.พ. 2557
947 แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
341
31 ม.ค. 2557
948 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตนสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
355
29 ม.ค. 2557
949 ประกาศการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร
269
03 ม.ค. 2557
950 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7,8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
304
02 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| 95 |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109