ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
931 ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
194
01 ต.ค. 2557
932 ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำป้ายทำเนียบเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
218
15 ก.ย. 2557
933 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก เทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
218
09 ก.ย. 2557
934 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องนำ้ท่าเทียบเรือประมง หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
287
13 มิ.ย. 2557
935 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
03 มิ.ย. 2557
936 ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
02 มิ.ย. 2557
937 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลข้างบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ บัวมาศ หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
264
23 พ.ค. 2557
938 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการอาคารธนาคารปูม้า หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
241
23 พ.ค. 2557
939 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการอาคารธนาคารปูม้า หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
241
23 พ.ค. 2557
940 เรื่อง ประกาศผลการจัดซืื้อจัดจ้างรอบเเดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
20 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| 94 |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109