ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
921 ขอยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหน้าสตน – บ้านศาลาแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
235
13 ต.ค. 2557
922 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหน้าสตน - บ้านศาลาแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
221
07 ต.ค. 2557
923 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
224
02 ต.ค. 2557
924 ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหน้าสตน - บ้านศาลาแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
204
01 ต.ค. 2557
925 ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหน้าสตน - บ้านศาลาแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
232
01 ต.ค. 2557
926 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
214
01 ต.ค. 2557
927 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหรกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา ดาวน์โหลดเอกสาร
210
01 ต.ค. 2557
928 ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
191
01 ต.ค. 2557
929 ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำป้ายทำเนียบเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
215
15 ก.ย. 2557
930 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะมูลฝอยพลาสติก เทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
216
09 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| 93 |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109