ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
901 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
191
10 ส.ค. 2558
902 ประกาศข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
29 ก.ค. 2558
903 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านนายตี้ พิทักษ์บูรพา หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
13 ก.ค. 2558
904 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะยาว ซอยนายประหยัด เจ้ยแก้ว หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
13 ก.ค. 2558
905 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะยาว ซอยบ้านนายจงรักษ์ เนียมรินทร์ หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
13 ก.ค. 2558
906 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมดหล็กสายบ้านนายตี้ พิทักษ์บูรพา หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
06 ก.ค. 2558
907 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะยาว (ซอยบ้านนายประหยัด เจ้ยแก้ว) ดาวน์โหลดเอกสาร
164
06 ก.ค. 2558
908 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะยาว (ซอยบ้านนายจงรักษ์ เนียมรินทร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
164
06 ก.ค. 2558
909 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
212
25 พ.ค. 2558
910 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางทราย หมู่ที่ ๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
07 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| 91 |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109