ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
891 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา ดาวน์โหลดเอกสาร
167
01 ต.ค. 2558
892 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล ดาวน์โหลดเอกสาร
184
01 ต.ค. 2558
893 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
01 ต.ค. 2558
894 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล ดาวน์โหลดเอกสาร
170
01 ต.ค. 2558
895 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
01 ต.ค. 2558
896 ประกาศรายงานผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
24 ก.ย. 2558
897 ประกาศสอบราคาซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
195
07 ก.ย. 2558
898 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางสุดา พลับสิงห์ หมู่่ที่ ๙ ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
196
24 ส.ค. 2558
899 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางสุดา พลับสิงห์ หมู่ที่ ๙ ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
160
21 ส.ค. 2558
900 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางสุดา พลับสิง์ หมูาที่ ๙ ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
164
21 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| 90 |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109