ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ก.ค. 2564
82 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
16 ก.ค. 2564
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน คฉม.๒๘๐ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
16 ก.ค. 2564
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
13 ก.ค. 2564
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศห้องรองนายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
12 ก.ค. 2564
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและติดตั้งระบบสัญณานไฟพร้อมอุปกรณ์ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเขทะเบียน ผค ๗๒๘๐ นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
40
12 ก.ค. 2564
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
12 ก.ค. 2564
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๑ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
12 ก.ค. 2564
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ศดว.วัดหน้าสตน//๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
05 ก.ค. 2564
90 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจมใต้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
02 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109