ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
871 ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพรงจรเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
103
10 มี.ค. 2559
872 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองเอกสารสอบราคา โครงการก่อสร้สงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพรงจรเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
09 มี.ค. 2559
873 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง นศ ๔๐๑๗ หมู่ที่ 7,8 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
172
08 มี.ค. 2559
874 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือชั่วคราว หมู่ที่ 3 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
168
04 มี.ค. 2559
875 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือประมงชั่วคราว หมู่ที่ 3 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
141
04 มี.ค. 2559
876 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางแอบ-คอสะพานบางตน หมู่ 4 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
145
02 มี.ค. 2559
877 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายติดกำแพงแพทรัพย์สุวรรณ หมู่ 8 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
137
02 มี.ค. 2559
878 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ 9 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
164
02 มี.ค. 2559
879 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิณ พูลสวัสดิ์ หมู่ 8 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
130
02 มี.ค. 2559
880 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ 2 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
153
02 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| 88 |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109