ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
851 ประกาศราคากลางโครงการขุดคูน้ำและวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป ดาวน์โหลดเอกสาร
172
27 ก.ย. 2559
852 ประกาศราคารกลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
164
27 ก.ย. 2559
853 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบคลองหัวไทร(ท่าเทียบเรือ) ดาวน์โหลดเอกสาร
168
26 ก.ย. 2559
854 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังป้องกันน้ำทะเลเขื่อนหัวท่าเข็ญ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
12 ก.ย. 2559
855 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคา เปลี่ยนบานประตูและบานหน้าต่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
207
15 มิ.ย. 2559
856 รายงานผลพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
103
05 เม.ย. 2559
857 รายงานผลพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนางแอบ-คอสะพานบางตน หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
113
05 เม.ย. 2559
858 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
215
28 มี.ค. 2559
859 รายงานผลพิจิารณาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 7,8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
102
28 มี.ค. 2559
860 รายงานผลการพิจารณา โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 7,8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| 86 |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109