ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
841 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
24 พ.ย. 2559
842 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลา การประมูลจัดซื้ัอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
151
22 พ.ย. 2559
843 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลา การประมูลจัดซื้ัอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
152
22 พ.ย. 2559
844 รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
22 พ.ย. 2559
845 รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
22 พ.ย. 2559
846 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
194
21 พ.ย. 2559
847 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
157
21 พ.ย. 2559
848 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
18 พ.ย. 2559
849 ประกาศราคากลางโครงการขุดคูน้ำสายมัสยิดอัตตวา-สามแยกทางลอดสะพานข้ามคลองชะอวดเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
07 ต.ค. 2559
850 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหมูด หมัดหนัน ดาวน์โหลดเอกสาร
168
07 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| 85 |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109