ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
831 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
182
11 ม.ค. 2560
832 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพรงจรเข้-เลียบคลองปากระวะ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
11 ม.ค. 2560
833 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน และโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล ดาวน์โหลดเอกสาร
194
28 ธ.ค. 2559
834 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายคันเหมืองน้ำบ้าน นางวิลัย คงแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
173
27 ธ.ค. 2559
835 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
182
27 ธ.ค. 2559
836 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซืื้อ โครงการจัดซื้อรถยต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
218
23 ธ.ค. 2559
837 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลซืื้อ โครงการจัดซื้อรถยต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนว ดาวน์โหลดเอกสาร
155
23 ธ.ค. 2559
838 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขในการประมูลซื้อ โครงการจัดซื้อรถยต์บรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
23 ธ.ค. 2559
839 ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขในการประมูลซื้อ โครงการจัดซื้อรถยต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยร ดาวน์โหลดเอกสาร
170
23 ธ.ค. 2559
840 ประกาศรากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา ดาวน์โหลดเอกสาร
130
22 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| 84 |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109