ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
821 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายซอยบ้านนางถวิล สังขวัตร - วัดปากระวะ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
07 มิ.ย. 2560
822 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
110
21 ก.พ. 2560
823 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพรงจระเข้-เลียบคลองปากระวะ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
112
21 ก.พ. 2560
824 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพรงจระเข้-เลียบคลองปากระวะ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
119
16 ก.พ. 2560
825 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
108
16 ก.พ. 2560
826 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพรงจรเข้-เลียบคลองปากระวะ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
15 ก.พ. 2560
827 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
103
15 ก.พ. 2560
828 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
107
31 ม.ค. 2560
829 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพรงจรเข้-เลียบคลองปากระวะ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
107
31 ม.ค. 2560
830 ประกาศราคากลางโครงการปรับพื้นที่ก่อสร้างตลาดสด ดาวน์โหลดเอกสาร
165
11 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| 83 |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109