ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
811 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพรงจระเข้-เลียบคลองปากระวะ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
22 ส.ค. 2560
812 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
22 ส.ค. 2560
813 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะสายหน้าสตน-ศาลาแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
118
21 ส.ค. 2560
814 ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังบัวบาน หมู่ที่8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
118
04 ส.ค. 2560
815 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังบัวบาน หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
113
02 ส.ค. 2560
816 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเลียบชายทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
02 ส.ค. 2560
817 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเกล็กสายเลียบคลองชลประทานทางเข้ากุโบว์ หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
111
27 ก.ค. 2560
818 ประกาศรายงานผลการพิจารณาโครงการบุกเบิกถนนสายซอยบ้านนางถวิล สังขวัตร หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
105
20 ก.ค. 2560
819 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทานทางเข้ากุโบว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
18 ก.ค. 2560
820 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยบ้านนางถวิล สังขวัตร-วัดปากระวะ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
110
28 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| 82 |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109