ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
10 พ.ค. 2561
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร 18 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 พ.ค. 2561
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำและระบบระบายน้ำหาดแพรกเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
09 พ.ค. 2561
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
09 พ.ค. 2561
795 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครวการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
08 พ.ค. 2561
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กย 6930 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 พ.ค. 2561
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
07 พ.ค. 2561
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมง ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
30 เม.ย. 2561
799 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
24 เม.ย. 2561
800 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
09 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| 80 |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109