ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
06 ส.ค. 2564
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน คขจ ๘๑๓ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 ส.ค. 2564
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
27 ก.ค. 2564
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 ก.ค. 2564
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
23 ก.ค. 2564
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
22 ก.ค. 2564
77 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อพาเลทพลาสติก จำนวน 20 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
39
20 ก.ค. 2564
78 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
20 ก.ค. 2564
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ๑๔ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 ก.ค. 2564
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
20 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109