ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 61 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
04 ก.ค. 2561
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย 6930 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
04 ก.ค. 2561
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
27 มิ.ย. 2561
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
26 มิ.ย. 2561
775 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฉิมหลา-บางปอ หมู่ที่ 6,9 ตำบลหน้าสตน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร ไหล่ท ดาวน์โหลดเอกสาร
104
20 มิ.ย. 2561
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน-31ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
19 มิ.ย. 2561
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0029(ศพด.บ้านแพรกเมือง) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
19 มิ.ย. 2561
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์416-56-0027(ศพด.วัดฉิมหลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
19 มิ.ย. 2561
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
14 มิ.ย. 2561
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสนาม ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
13 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| 78 |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109