ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัรฑ์ 416-52-0020 จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
06 ก.ค. 2561
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฉิมหลา-บางปอ หมู่ที่ 6,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
05 ก.ค. 2561
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 6x2.40 ม. พร้อมโครงไม้อัดและติดตั้ง ตามโครงการแข่งขันกีฑา-กรีฑานักเรียนและประชาขน ทะเลหลวงเกมสื ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
05 ก.ค. 2561
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าเครื่องเสียงกองอำนวยการ จำนวน 1 ชุด และหน่วยกีฬา จำนวน 4 ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฑา-กรีฑานักเรียนและประชาขน ทะเลหลวงเกมสื ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
05 ก.ค. 2561
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดุริยางค์ จำนวน 1 วง เพื่อใช้ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
05 ก.ค. 2561
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหรียญและถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
05 ก.ค. 2561
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำลูกโป่ง จำนวน 1 ชุด โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน ทะเลหลวงเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
05 ก.ค. 2561
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบชายทะเล ม.6 ต.หน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 ก.ค. 2561
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กแบบกรองเร็ว ดาวน์โหลดเอกสาร
105
04 ก.ค. 2561
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
04 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| 77 |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109