ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
17 ส.ค. 2561
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบ้านบางทราย(ช่วงบ้านนางแหม ศรีสุขช่วย) ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
14 ส.ค. 2561
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 1195 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
08 ส.ค. 2561
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
08 ส.ค. 2561
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานตยนต์ทะเบียน 1 กณ 7191 นครศรีธรรมราช หมายเลขครุภัณฑ์ 009-59-0007 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
07 ส.ค. 2561
746 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ ๘ ตำบลหน้าสตน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมต ดาวน์โหลดเอกสาร
112
02 ส.ค. 2561
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
02 ส.ค. 2561
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมง (ส่วนของต้นโตนด) โดยรื้อถอนต้นโตนดเดิมที่ชำรุด จำนวน 30 ต้น ปักต้นโตนดเสริมบริเวณท่าเทียบเรือประมง จำนวน 60 ต้น พร้อมโบกปูนหัวเสา ดาวน์โหลดเอกสาร
108
26 ก.ค. 2561
749 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบ้านบางทราย (ช่วงบ้านนางแหม ศรีสุขช่วย) หมู่ที่ ๔ ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
106
25 ก.ค. 2561
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ 12 V100A จำนวน ๑ ลูก ของรถยนต์ทะเบียน กจ 233 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
25 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| 75 |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109