ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
28 ก.ย. 2561
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
28 ก.ย. 2561
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ณ หาดจันทร์แจ้ง ม.๒ ต.หน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
28 ก.ย. 2561
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (คนที่ ๒) ณ หาดจันทร์แจ้ง ม.๒ ต.หน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
28 ก.ย. 2561
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา เก็บ กวาด ขน กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณหหาดแพรกเมือง และบริเวณท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
28 ก.ย. 2561
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
28 ก.ย. 2561
717 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลพร้อมหอถังสูง ขนาด 20.00 ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยแชมเปญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
26 ก.ย. 2561
718 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 176-01 สายเลียบคลองหัวไทร – ปากพนัง หมู่ 8 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
104
26 ก.ย. 2561
719 ประกาศเผยแพร่แผนกาจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561( โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลพร้อมหอถังสูง ขนาด 20.00 ลบ.บ (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
24 ก.ย. 2561
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
20 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109