ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดตรวจเช็คซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0056 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
20 ธ.ค. 2561
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๖-๐๑ สายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
19 ธ.ค. 2561
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
17 ธ.ค. 2561
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
17 ธ.ค. 2561
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นหมอกควัน ณ บ้านเลขที่ 4253 ม.5 ต.หน้าสตน จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
12 ธ.ค. 2561
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
07 ธ.ค. 2561
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ ขนาด 2.4 x 4.8 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
07 ธ.ค. 2561
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคุณภาพน้ำถังกรองสนิมเหล็กแบบกรองเร็ว หมู่ที่ 5 บ้านหน้าห้วย และหมู่ที่ 7 เพิ่มพูนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
04 ธ.ค. 2561
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
03 ธ.ค. 2561
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นหมอกควัน ณ บ้านเลขที่ 81 และ 130/19 ม.2 ต.หน้าสตน จำนวน 2 คน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
03 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| 67 |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109