ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับกิจกรรม จำนวน 36 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
07 ม.ค. 2562
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าชุดการแสดง จำนวน 97 ชุด ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
07 ม.ค. 2562
653 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา ดาวน์โหลดเอกสาร
100
28 ธ.ค. 2561
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
28 ธ.ค. 2561
655 ประกาศชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกคูระบายน้ำริมทางหลวงสาย 408,4012 ฝั่งทิศตะวันตก ช่วงหมู่ที่ 5,6,9 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
96
27 ธ.ค. 2561
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ จำนวน 80 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
94
26 ธ.ค. 2561
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงาานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
26 ธ.ค. 2561
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 ธ.ค. 2561
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2562 จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
25 ธ.ค. 2561
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 1195 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| 66 |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109