ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
07 ก.พ. 2562
632 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
06 ก.พ. 2562
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 1195 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
05 ก.พ. 2562
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
05 ก.พ. 2562
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานถากถางหญ่้าไล่ทางสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ก.พ -ก.ย.62) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
01 ก.พ. 2562
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
29 ม.ค. 2562
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้สำหรับจัดทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.ส. จำนวน 10 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
29 ม.ค. 2562
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
28 ม.ค. 2562
639 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
24 ม.ค. 2562
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด ศก.6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
22 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109