ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทางสาธารณะข้างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
13 มี.ค. 2562
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ตามโครงการนิทรรศการการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
11 มี.ค. 2562
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวที จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ตามโครงการนิทรรศการการศึกษาปฐมวัยประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
11 มี.ค. 2562
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาชุดการแสดง ตามโครงกาารนิทรรศการการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
11 มี.ค. 2562
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เต้นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ตามโรงการนิทรรศการการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
11 มี.ค. 2562
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
06 มี.ค. 2562
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคคากรเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
20 ก.พ. 2562
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพ่นสนิมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๘๒-๓๗๖๒ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
15 ก.พ. 2562
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหน้สสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
13 ก.พ. 2562
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลหน้สสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
13 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109