ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
22 มี.ค. 2562
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
22 มี.ค. 2562
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
19 มี.ค. 2562
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระติกน้ำแข็ง ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
19 มี.ค. 2562
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
19 มี.ค. 2562
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงดำและถุงมือ ตามโครงการวันท้องถิ่นไทยประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
13 มี.ค. 2562
607 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมถนนเป็นหลุม-บ่อภายในเขตพื้นที่ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
13 มี.ค. 2562
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทางสาธารณะข้างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
13 มี.ค. 2562
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ตามโครงการนิทรรศการการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
11 มี.ค. 2562
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวที จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ตามโครงการนิทรรศการการศึกษาปฐมวัยประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
11 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| 61 |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109