ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 แบบรูปรายงานการก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้ว ทางทิศใต้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวโดนใจ หมู่ที่ 2,8 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
122
05 เม.ย. 2562
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อตะกอนรายในถังเก็บน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
05 เม.ย. 2562
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการและป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันภัยทางถนนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
04 เม.ย. 2562
594 จ้างเหมาบริการเช่า เต็นท์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ณ บริเวณหน้าวัดฉิมหลา หมู่ทึ่ 6 ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
109
04 เม.ย. 2562
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 เม.ย. 2562
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหน้าสตน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 เม.ย. 2562
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำรางเหล็ก ท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 3 ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
27 มี.ค. 2562
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 009-48-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
26 มี.ค. 2562
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำและสายดูดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
25 มี.ค. 2562
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองคลัง เทศบาลตำ้บลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
25 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109