ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
27 ส.ค. 2564
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ริมทางหลวงสาย 4012(408 เดิม) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
26 ส.ค. 2564
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาสขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ใบ) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
25 ส.ค. 2564
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถขุดหน้าตักหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1195 นศ อาการสายน้ำมันไอดรอลิคเสื่อมสภาพ ,กระบอกขาช้างเป็นตามดและซีลรั่ว ดาวน์โหลดเอกสาร
32
24 ส.ค. 2564
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร , ชาฮกเกี้ยน) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
24 ส.ค. 2564
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อัสดุสำนักงานของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
24 ส.ค. 2564
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย ๖๙๓๐ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
24 ส.ค. 2564
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าศาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
24 ส.ค. 2564
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
24 ส.ค. 2564
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
24 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109