ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมสนาม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หน้าสตนคัฟ ครั้งที่ 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
10 เม.ย. 2562
582 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หน้าสตนคัฟ ครั้งที่ 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
10 เม.ย. 2562
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หน้าสตนคัฟ ครั้งที่ 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
10 เม.ย. 2562
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หน้าสตนคัฟ ครั้งที่ 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
10 เม.ย. 2562
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
09 เม.ย. 2562
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจมใต้น้ำ จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
09 เม.ย. 2562
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี ดาวน์โหลดเอกสาร
100
09 เม.ย. 2562
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร กล้าไม้ทองอุไรและดินปลูก ตามโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
09 เม.ย. 2562
589 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้ว ทางทิศใต้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยว) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
05 เม.ย. 2562
590 ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้ว ทางทิศใต้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวโดนใจ หมู่ที่ 2,8 ตำบลหน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
106
05 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| 59 |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109