ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 ประกาศผู้ชนะการกเสนอราคา จ้างก่อสร้างว่างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับแต่งผิวทางและขุดลอกวัชพืชคูระบายน้ำริมทางหลวงหมายเลข 408 หมู่ที่ 5 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
92
29 เม.ย. 2562
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
29 เม.ย. 2562
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายซอยบ้านนางถวิล สังขวัตร-วัดปากระวะ หมู่ที่ 5 ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
91
29 เม.ย. 2562
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
29 เม.ย. 2562
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
26 เม.ย. 2562
576 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้ว ทางทิศใต้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวโดนใจ หมู่ที่ 2,8 ต.หน้าสตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
23 เม.ย. 2562
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
22 เม.ย. 2562
578 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 009-50-0005 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
22 เม.ย. 2562
579 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
19 เม.ย. 2562
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเต็นท์โค้งเล็กพร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 4 หลัง และเครื่องเสียงจำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
104
10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109