ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช็คซ่อมอะไหล่รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน คฉม.280 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
15 พ.ค. 2562
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด สก.0.6 x 1.00 ม. พร้อมบ่อพักอ คสล.สำเร็จรูป หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
688
14 พ.ค. 2562
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-45-0001 และ 420-45-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
07 พ.ค. 2562
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
07 พ.ค. 2562
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.1195 นครศรีธรรมราช โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 พ.ค. 2562
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
03 พ.ค. 2562
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายเลียบคลองหัวไทร-ปากพนัง หมู่ที่ 2,4,8 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
03 พ.ค. 2562
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยมูลไก่ จำนวน 20 กระสอบ เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
03 พ.ค. 2562
569 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
02 พ.ค. 2562
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลำโพงหอกระจายข่าวบ้านเกาะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
02 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109