ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ประกาศผู้ชนะการกเสนอราคา จ้างทำชุดวางถังขยะและถังขยะแบบคอกใส่ขวดรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
04 มิ.ย. 2562
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองคลังเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
129
04 มิ.ย. 2562
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
27 พ.ค. 2562
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
27 พ.ค. 2562
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
24 พ.ค. 2562
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโม่น้ำแข็งท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 พ.ค. 2562
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 / 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
21 พ.ค. 2562
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบชายทะเลจากบ้านนายอดุลย์ เจ้ยแก้ว ทางทิศใต้ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวโดนใจ หมู่ที่ ๒,๘ ต.หน้าสตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ดาวน์โหลดเอกสาร
115
16 พ.ค. 2562
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมุ้งลวดประตู-หน้าต่าง ศดว.วัดหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
16 พ.ค. 2562
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไมม้ บริเวณหาดแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
16 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109