ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กจ ๒๓๓ นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
116
12 มิ.ย. 2562
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผด 7280 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
103
12 มิ.ย. 2562
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีสุทิดา รัชกาลที่ 10 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
12 มิ.ย. 2562
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายถมพร้อมเกลี่ยบดอัด จำนวน 50 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
97
11 มิ.ย. 2562
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 21 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
10 มิ.ย. 2562
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
07 มิ.ย. 2562
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำหาดแพรกเมือง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
06 มิ.ย. 2562
548 ประกาศผู้ชนะการกเสนอราคา จ้างทำชุดวางถังขยะและถังขยะแบบคอกใส่ขวดรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
04 มิ.ย. 2562
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองคลังเทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
04 มิ.ย. 2562
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
27 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109