ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0059 ของ ศพด.บ้านแพรกเมือง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
25 ก.ค. 2562
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขยะทั่วไป จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
23 ก.ค. 2562
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือประมง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
22 ก.ค. 2562
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ของกองคลัง เทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
112
22 ก.ค. 2562
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโครงเหล็กและหลังคาโรงจอดรถเทศบาลตำบลหน้าสตน หมู่ที่ ๓ ต.หน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
102
11 ก.ค. 2562
516 ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
11 ก.ค. 2562
517 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
10 ก.ค. 2562
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนประตูสำนักงาน สำนักปลัด ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
10 ก.ค. 2562
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องดเสียง ตามโครงการ แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน“ทะเลหลวงเกมส์” ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
09 ก.ค. 2562
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวงดุริยางค์ ตามโครงการ แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชน“ทะเลหลวงเกมส์” ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
09 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109