ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
06 ส.ค. 2562
502 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 ส.ค. 2562
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
02 ส.ค. 2562
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ หัวไทรเกมส์ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
26 ก.ค. 2562
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ หวไทรเกมส์ ครั้งที่ 36 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 ก.ค. 2562
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างยานพาหนะรถรับ-ส่งนักกีฬา โรงเรียนวัดฉิมหลา ไปร่วมการแข่งขันกีฬา"หัวไทรเกมส์"ครั้งที่ 36 โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
26 ก.ค. 2562
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างยานพาหนะรถรับ-ส่งนักกีฬาและกองเชีร์โรงเรียนวัดหน้าสตน ไปร่วมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ "หัวไทรเกมส์"ครั้งที่ 36 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
26 ก.ค. 2562
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างยานพาหนะรถรับ-ส่งกองเชียร์ โรงเรียนวัดหน้าสตน ไปร่วมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ "หัวไทรเกมส์"ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
26 ก.ค. 2562
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างยานพาหนะรถรับ-ส่งนักกีฬาและกองเชียร์ โรงเรียนวัดหน้าสตน ไปร่วมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอ "หัวไทรเกมส์"ครั้งที่ 36 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
26 ก.ค. 2562
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0046 ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
25 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109