ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารราชการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
14 ส.ค. 2562
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อตะกอนทรายภายในถังเก็บนำ้ในเขตพื้นที่ตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
110
13 ส.ค. 2562
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยชนิดแบบผ้า ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
09 ส.ค. 2562
494 ซื้อหน้ากากอนามัยชนิดแบบกระดาษ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
09 ส.ค. 2562
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ทะเบียน นศ 82-2148 หมายเลขครุภัณฑ์ 1013-58-0001 ของสำนักปลัด จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
08 ส.ค. 2562
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
08 ส.ค. 2562
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
708
08 ส.ค. 2562
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถังแก๊สพร้อมแก๊สแอลจีพีและถังดับเพลิงพร้อมผงเคมีแห้ง ตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
08 ส.ค. 2562
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
07 ส.ค. 2562
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
06 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109