ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย ๖๙๓๐ นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
106
09 ก.ย. 2562
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
30 ส.ค. 2562
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
113
30 ส.ค. 2562
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
29 ส.ค. 2562
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมงานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
28 ส.ค. 2562
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
27 ส.ค. 2562
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
27 ส.ค. 2562
488 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน นศ 82-2148 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
26 ส.ค. 2562
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
23 ส.ค. 2562
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมลำโพง จำนวน 1 ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
14 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109