ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจภาคสนามตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
13 ก.ย. 2562
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน 34 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
11 ก.ย. 2562
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบป้ายไวนิลสำหรับแผนที่หมู่บ้าน ตำบลและแผนที่แม่บท ดาวน์โหลดเอกสาร
106
11 ก.ย. 2562
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
11 ก.ย. 2562
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
11 ก.ย. 2562
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแอร์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
11 ก.ย. 2562
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
10 ก.ย. 2562
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
10 ก.ย. 2562
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา ดาวน์โหลดเอกสาร
115
09 ก.ย. 2562
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
09 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109