ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายปาระชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
18 พ.ย. 2562
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างของกงอช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
15 พ.ย. 2562
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ของกองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
15 พ.ย. 2562
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
14 พ.ย. 2562
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สว่านไร้สาย จำนวน 1 ตัว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
14 พ.ย. 2562
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 10 อัน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
14 พ.ย. 2562
437 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อ pvc ขนาด ศก.๖ นิ้ว สำนักเทศบาลตำบลหน้าสตน หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
12 พ.ย. 2562
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
12 พ.ย. 2562
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
11 พ.ย. 2562
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง รถบรรทุกเครื่องจักรกลขนาดเบา ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
07 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109