ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมโคงหลังคาหาดแพรกเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
13 ธ.ค. 2562
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
13 ธ.ค. 2562
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
13 ธ.ค. 2562
414 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาด 20.00 ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยแชมเปญ) บ้านนางจำปา สังข์แก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
112
09 ธ.ค. 2562
415 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาด 20.00 ลบ.ม.(รูปทรงถ้วยแชมเปญ) บ้านหน้าห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร ังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
108
09 ธ.ค. 2562
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำสวนสาธารณะหาดแพรกเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
09 ธ.ค. 2562
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-2148 นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
104
09 ธ.ค. 2562
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
06 ธ.ค. 2562
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-45-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
06 ธ.ค. 2562
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
06 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109