ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
06 ม.ค. 2563
392 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล (หาดจันทร์แจ้งทางทิศใต้) หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
03 ม.ค. 2563
393 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายอัตตักวาถึงซอยประปาเทศบาลตำบลหัวไทร หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
03 ม.ค. 2563
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจมใต้น้ำ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
03 ม.ค. 2563
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
03 ม.ค. 2563
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 60 ตัว และเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ขาแบบสแตนเลส จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 ม.ค. 2563
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 60 ตัว และเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ขา แบบสแตนเลส จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
02 ม.ค. 2563
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุถัณฑ์ 416-58-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
27 ธ.ค. 2562
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นกันสนิมรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
26 ธ.ค. 2562
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นกันสนิมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
26 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109