ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กณ 7191 นครศรีธรรมราช และรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กย 422 นครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในการปฏิบัต ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 ก.ย. 2564
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 ก.ย. 2564
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค 1195 นครศรีธรรมราช และรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ล้อ ติดตั้งไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82-3 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
29 ก.ย. 2564
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง,รถจักรยานยนต์ ,เครื่องตัดหญ้า และครุภัณฑ์อื่นๆ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 ก.ย. 2564
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
29 ก.ย. 2564
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบริการพื้นที่เว็บไซด์และต่ออายุโดเมนของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 ก.ย. 2564
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจดมาตรวัดน้ำและดูแรักษามาตรน้ำ หมู่ที่ 5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
28 ก.ย. 2564
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ริมถนนสายหน้าสตน – ศาลาแก้ว หมู่ที่ 2,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 ก.ย. 2564
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
27
21 ก.ย. 2564
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
20 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109