ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
13 ม.ค. 2563
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคลุกสายอัตตักวาถึงซอยประปาเทศบาลตำบลหัวไทร หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 ม.ค. 2563
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพร้อมฝา (สีดำ) จำนวน 80 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 ม.ค. 2563
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
09 ม.ค. 2563
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเลหมุ่ที่ 2 หาดจันทร์แจ้งทางทิศใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi ดาวน์โหลดเอกสาร
117
08 ม.ค. 2563
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
07 ม.ค. 2563
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าชุดการแสดง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
07 ม.ค. 2563
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับกิจกรรม จำนวน 65 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีฌแพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 ม.ค. 2563
389 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประาหอถังสูงขนาด 20 ลบ.ม. (รูปทรงถ้วยแชมเปน) บ้านหน้าห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi ดาวน์โหลดเอกสาร
120
06 ม.ค. 2563
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
06 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109