ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
25 ก.พ. 2563
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโม่น้ำแข็งท่าเทียบเรือประมง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
24 ก.พ. 2563
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสี จำนวน 45 แผ่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
21 ก.พ. 2563
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 100 ตัว ของกองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
19 ก.พ. 2563
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
19 ก.พ. 2563
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
19 ก.พ. 2563
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูห้องช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
14 ก.พ. 2563
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (ศพด.บ้านหน้าศาล) ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
13 ก.พ. 2563
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ของกองคลังง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
12 ก.พ. 2563
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเปลี่ยนกรองน้ำมันจารบีและสายพานเครื่องรถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
11 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109