ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ถุง) ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
14 เม.ย. 2563
312 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านปากระวะ หมู่ที่ 5 ตำบลหน้าสตน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
14 เม.ย. 2563
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
13 เม.ย. 2563
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นยา ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
13 เม.ย. 2563
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ขวดน้ำ ขนาด 350 มล. พร้อมฝาปิด สำหรับบรรจุแอลกอฮอล์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
13 เม.ย. 2563
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์(เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด,แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 18 ลิตร) ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
13 เม.ย. 2563
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ไฮเตอร์,คลอรีน,หัวปั้มน้ำ) ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
13 เม.ย. 2563
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
13 เม.ย. 2563
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ของเทศบาลตำบลหน้าสตน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
13 เม.ย. 2563
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ของเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
13 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109