ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานถากถางค้นไม้และหญ้าไหล่ทางสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหน้าสตน ((คนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
30 ก.ย. 2564
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน คฉม ๒๘๐ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ คัน ของกองช่าง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ก.ย. 2564
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบชายทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
32
29 ก.ย. 2564
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 ก.ย. 2564
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกประจำท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
29 ก.ย. 2564
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
29 ก.ย. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
29 ก.ย. 2564
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลหน้าสตน (คนที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ก.ย. 2564
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
29 ก.ย. 2564
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลหน้าสตน (คนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
29 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109