ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เลขทะเบียน ผค 7280 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
25 พ.ค. 2563
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
22 พ.ค. 2563
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางล้อคู่หลังรถส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
19 พ.ค. 2563
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
131
19 พ.ค. 2563
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบอาคารสำนักงานและโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
683
18 พ.ค. 2563
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล (External Hard disk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
18 พ.ค. 2563
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านปากระวะ ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
12 พ.ค. 2563
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.176-10 สายเลียบคลองหัวไทร - ปากพนัง หมู่ที่ 2,4,8 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
12 พ.ค. 2563
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
12 พ.ค. 2563
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ของกองคลัง เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
12 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109