ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ของสำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
12 มิ.ย. 2563
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
12 มิ.ย. 2563
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยหมัก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
11 มิ.ย. 2563
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือประมง หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
09 มิ.ย. 2563
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 82-3762 นครศรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
09 มิ.ย. 2563
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โต๊ะสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์) สำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
09 มิ.ย. 2563
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง จุดที่ 6,8 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
155
04 มิ.ย. 2563
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
01 มิ.ย. 2563
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ดาวน์โหลดเอกสาร
149
25 พ.ค. 2563
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
25 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109