ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด ศก.6 นิ้ว พร้อมรื้อถอนและติดตั้งปั๊มน้ำ จำนวน 4 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
30 มิ.ย. 2563
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผค ๗๒๘๐ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
118
25 มิ.ย. 2563
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลลี่ยนอะไหล่รถส่วนนกลาง เลขทะเบียน กจ 233 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
24 มิ.ย. 2563
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
24 มิ.ย. 2563
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
23 มิ.ย. 2563
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำตัดถนนหินหลุกสายเลียบคลองหัวไทร - ปากพนัง หมู่ที่ 2 โดยวิธิเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
22 มิ.ย. 2563
267 เผยแพร่ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขุดลอกคูระบายน้ำริมทางหลวง 408 ฝั่งทิศตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 มิ.ย. 2563
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
18 มิ.ย. 2563
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
18 มิ.ย. 2563
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
17 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109