ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดซื้อตามโครงการฝึกอบรมซ้อนท้ายปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยให้ประชาชนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
17 ก.ค. 2563
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 6930 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
17 ก.ค. 2563
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
16 ก.ค. 2563
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
16 ก.ค. 2563
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายน้ำมันไฮดรอลิคและตรวจเช็คหม้อน้ำรถส่วนกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
16 ก.ค. 2563
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
13 ก.ค. 2563
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหน้าต่างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดฉิมหลา สำนักปลัด เทศบาลตำบลหน้าสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 ก.ค. 2563
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อ PVC ขนาด ศก. 6 นิ้ว ณ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
08 ก.ค. 2563
259 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขุดลอกคูระบายน้ำริมทางหลวง 408 ฝั่งทิศตะวันตก ช่วงหมู่ที่ 5,6 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e ดาวน์โหลดเอกสาร
142
03 ก.ค. 2563
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน คฉม 280 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
03 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109